ДГ №106 "Княгиня Мария Луиза"
Детска градина в град София, Банишора

Безопасност на движението по пътищата

Децата са най-уязвимите участници в движението . Ние, възрастните – родители, учители, пътни полицаи и служители на КАТ, шофьори, минувачи сме длъжни да гарантираме тяхната безопасност.

Нека грамотността, отговорността и дисциплината на възрастните на пътя бъдат модел на поведение за децата!

Запознаването с правилата за безопасност на пътя още в най-ранна детска възраст е  жизненоважна необходимост, следователно различни правила за движение винаги са актуални в  предучилищните образователни институции . Всъщност в детската градина детето не само овладява елементарните правила за движение, но и научава най-важните правила  за безопасно поведение на пътя .

Основната цел на нашата образователна организация е развиване на умения за безопасно поведение на пътя, адаптиране на децата към транспортната среда.         

обучението ни по БДП е основано на следните форми на работа: специално организирани игрови сесии на познавателния цикъл, срещи, разговори, наблюдение на трафика, разглеждане на илюстрации, книги, албуми, рисунки, изобразяващи улици, четене на художествена литература, сюжетно-ролеви игри, игри на открито; състезания, запознаване с основни правила от Правилника за движение по пътищата и др.

Винаги се стараем да предадем на всяко дете, че всеки участник в движението, както възрастен, така и дете, е длъжен да спазва установените правила, а също така изграждаме необходимите идеи, умения и навици за безопасно поведение по улиците и пътищата при деца.

Обучението по БДП в детската ни градина е целенасочен, планирано и надяваме се - ефективно.

Прикачени документи

План-програма БДП 2021-2022г.