ДГ №106 "Княгиня Мария Луиза"

Детска градина в град София, Банишора

Добре дошли в сайта на ДГ № 106 "Княгиня Мария Луиза" 

Имаме удоволствието да Ви приветстваме в сайта на нашата образователна институция. Адресиран е към грижовните и любящи родители на децата в нашата детската градина, както и към всички, които искат да ни опознаят по-добре. На нашия сайт можете да намерите информация за историята на детската градина, за текущите програми за отглеждане и обучение на деца в предучилищна възраст, да се запознаете с документи, да научите последните новини, да посетите галерията. Надяваме се, че като се опознаем по-добре, ще създадем екип от съмишленици, и заедно ще осигурим комфортни условия за всяко дете.

Обучението и възпитанието на децата в детската ни градина се осъществява, като се отчита личностно-ориентираният подход, интегрирането на образователните области, въвеждането на информационни и комуникационни технологии. Извършва се на базата на модерни, иновативни програми за развитие и образование на деца, чрез които децата се дава възможност да се реализират във всички области.

Нашата детска градина е модерна и привлекателна, което гарантира условия и предпоставки за съхранение на детството и детето като ценност.

Разполагаме с високо квалифициран екип, избрал своята професия, ръководен от най-важната социална мисия - подобряване на качеството на живот на децата, грижа за тях, образование, възпитание, социализация и развитие.

 Какъв ще бъде нашият свят зависи от това, какъв ще бъде светът на детството. Нека го направим радостен, справедлив, чист и мил.

С уважение: Анелия Костова - Директор на ДГ №106 „Княгиня Мария Луиза“

ДГ 106 работи по следните проекти:

BG05M2ОP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”

BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Не си сам - ДГ 106 Княгиня Мария Луиза - София, Банишора
Актуални новини