ДГ №106 "Княгиня Мария Луиза"
Детска градина в град София, Банишора

Дневен режим

График

за организация на деня в детска градина № 106 „Княгиня Мария Луиза.“

за учебната 2021/2022 г.

Дневен режим

  1. Дневният режим осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната година.
  2. Дневният режим, приет за целодневна организация на работата с децата в Детска градина № 106 „Княгиня Мария Луиза“ е примерен и определените в него дейности могат да търпят промени, в съответствие с интересите и потребностите на децата, както и съобразно промяната в епидемичната обстановка.
  3. Дневният режим търпи промяна при обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка във връзка с КОВИД-19 или друго заразно заболяване с пандемичен характер.
  4. Дневният режим е организиран по следния начин:

УЧЕБНО ВРЕМЕ: 15 септември – 31 май

За първа и втора възрастова група:

От 7.00 ч. до 8.30 ч. – Прием на децата, дейности по избор, дейности организирани от учителя, утринно раздвижване, индивидуална работа.

При обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка във връзка с КОВИД-19 се удължава времето за приемане до 9.00 ч.

8.30 ч. – 9.00 ч. – Закуска.

9.00 ч – 10.15 ч. – Педагогически ситуации; допълнителни форми на педагогическо взаимодействие; дейности, организирани от учителя.

10.15 – 10.30 ч. – Подкрепителна закуска.

10.30 ч. – 12.00 ч. – Педагогически ситуации, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие; дейности, организирани от учителя; дейности по избор на децата; допълнителни услуги (чуждоезиково обучение , нар. танци и други).

При обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка във връзка с КОВИД-19 допълнителните дейности се осъществяват съгласно разпоредбите на МЗ и МОН.

12.00 ч. – 13.00 ч. – Подготовка за обяд, обяд и подготовка за сън.

13.00 ч.– 15.00 ч. – Следобеден сън.

15.00 ч. – 16.00 ч. – Тоалет, следобедна подкрепителна закуска.

16.00 ч. – 16.30 ч. – Педагогически ситуации; допълнителни форми на педагогическо взаимодействие; дейности, организирани от учителя; дейности по избор на децата.

16.30 ч. – 18.30 ч. – Дейности, организирани от учителя, дейности по избор на детето, срещи и консултации с родителите – онлайн или на открито, празници с и без участие на родителите, изпращане на децата.

За трета и четвърта възрастова група:

От 7.00 ч. до 8.30 ч. – прием на децата, дейности по избор, дейности, организирани от учителя, утринно раздвижване, индивидуална работа.

При обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка във връзка с КОВИД-19 се удължава времето за приемане до 9.00 ч.

8.30 ч. – 9.00 ч. – Закуска.

9.00 ч. – 10.00 ч. – Педагогически ситуации, почивка между ситуациите, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, организирани от учителя, включително дейности по Програма на Столична община „Календар на здравето“ провеждани на открито в двора на ДГ№106 или извън нея.

10.00 ч. – 10.15 ч. – Подкрепителна закуска

10.15 ч. – 12.15 ч. – Педагогически ситуации, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, допълнителни услуги (народни танци, чуждоезиково обучение). При обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка във връзка с КОВИД-19 допълнителните дейности се осъществяват съгласно разпоредбите на МЗ и МОН.

12.15 ч. – 13.00 ч. – Подготовка за обяд, обяд и подготовка за сън.

13.00 ч. – 15.00 ч. – Следобеден сън.

15.00 ч. – 15.30 ч. – Тоалет, следобедна закуска.

15.30 ч. – 16.00 ч. – Педагогически ситуации и дейности по Програма на Столична община „Календар на здравето“ провеждани на открито в двора на ДГ№106

16.00 ч. – 18.30 ч. – Дейности, организирани от учителя, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности по избор на детето, срещи и консултации с родителите – онлайн или на открито , празници с и без участие на родителите, изпращане на децата.

НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ: 1 юни – 14 септември

До 8.30 ч. – прием на децата, дейности по избор, дейности организирани от детския учител. При обявени извънредно положение или извънредна епидемична обстановка във връзка с КОВИД-19 се удължава времето за приемане до 9.00 ч. а при необходимост до 9.30 ч.

8.30 ч. – 8.40 ч. – Утринно раздвижване.

8.40 ч. – 9.00 ч. – Закуска.

9.00 ч. – 10.00 ч. – Игри и други допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, организирани от учителя. При възможност режимните моменти се осъществяват на открито.

10.00 ч. – 10.15 ч. – Подкрепителна закуска.

10.15 ч. – 12.00 ч. – Игри и други допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, организирани от учителя.

12.00 ч. – 13.00 ч. – Подготовка за обяд, обяд и подготовка за сън.

13.00 ч. – 15.30 ч. – Следобеден сън.

15.30 ч. – 16.00 ч. – Тоалет, следобедна закуска.

16.00 ч. – 18.30 ч. – Игри и други допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, дейности, организирани от учителя; дейности по избор на децата; изпращане на децата