ДГ №106 "Княгиня Мария Луиза"
Детска градина в град София, Банишора

Материална база

Материална база

Детската градина възпитава и обучава 111 деца в 4 групи с имена: Мечо Пух, Пинокио, Малката русалка и Малкият принц:

  • 1 група за 3 годишни
  • 1 група за 4 годишни
  • 1 подготвителна група за 5 годишни
  • 1 подготвителна група за 6 годишни

Сградата е двуетажна, тухлена, масивна, санирана и с централно топлоподдаване. Дограмата е подменена. 

Направен е основен ремонт на детските площадки, спрямо изискванията на ЕС. Подменени са част от дворните уреди, а на две от площадките е  монтирана е ударо-поглъщаща насилка. Дворното пространство е с много насаждения (по проект "Зелена София").

Изградено е футболно игрище и интерактивна площадка за обучение по безопасност на движението.

Детската градина разполага с много добра материална и дидактична база. Има осигурена техника за интерактивно обучение, интерактивни дъски в групите, лаптопи и условия за модерен и иновативен образователен процес.

Кухненският блок е изцяло обновен, оборудван и отговарящ на всички санитарно-хигиенни изисквания.

Приоритетите в нашата работата са свързани с ранното чуждоезиково обучение, съхраняване на народните празници, обичаи и традиции, екологичното възпитание, интеркултурното образование. Основната ни цел е високо качество и резултатност в процеса на възпитание, обучение и социализиране, адекватност и устойчиви знания при подготовката на децата за преминаване към училищна среда