ДГ №106 "Княгиня Мария Луиза"
Детска градина в град София, Банишора

Екип

„Визитната картичка“ на всяка детска градина е висококвалифицираният екип. Нашата институция се фокусират върху образователните и развиващи методи при социализация, адаптация и обучение на децата. Ето защо смело можем да твърдим, че в детската ни градина работи екип от професионалисти, осигуряват подходящо ниво на предучилищно образование.

В екипа на детската ни градина, са включени:

  • шест старши учители - Силвия Тошева, Евелина Бораджиева, Велислава Паноткова, Росица Пенчева, Палмира Колдова, Евгения Недева;
  • двама учители - Петя Петрова, Ива Бижева - Христова;
  • ресурсен учител /назначен по проект ППО/ - Ирена Димитрова;
  • психолог /назначен по проект ППО/ - Йоанна Кентарху;
  • пет помощник-възпитателя - Лилия Данаилова, Христина Бельовска, Татяна Димитрова, Йоана Златева, Кирянка Гълабова;
  • медицинска сестра - Лили Караянкова;
  • касиер-домакин - Донка Стоянова;
  • двама готвачи - Даниела Попова, Виктория Вичева;
  • работник по поддръжка.