ДГ №106 "Княгиня Мария Луиза"
Детска градина в град София, Банишора

Задължителна учебна документация 2022-2023 учебна година

Стратегия за развитие на детската градина с приложен към нея план за действие и финансиране

СТРАТЕГИЯ 2020-2024

ПЛАН стратегия-2022-2023

Правилник да дейността на детската градина

ПДДГ 2022-2023

Модел за адаптация на детето

Годишен план за дейността на детската градина

ГКП 2022-2023

Мерки за повишаване качеството на образованието

Мерки качество 2022-2023

Програма за превенция на ранното напускане

ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможностиП

План програма по БДП 2022-2023 учебна година

ПЛАН програма БДП 2022-2023