ДГ №106 "Княгиня Мария Луиза"
Детска градина в град София, Банишора

Задължителна учебна документация 2022-2023 учебна година

Стратегия за развитие на детската градина с приложен към нея план за действие и финансиране

СТРАТЕГИЯ 2020-2024

ПЛАН стратегия-2023-2024

Правилник да дейността на детската градина

06 ПДДГ

Модел за адаптация на детето

Годишен план за дейността на детската градина

07 Годишен план за ВОД на ДГ

Учебен план

04 Учебен план

Форми на обучение

01 Програмна с-ма, дневен режим

Мерки за повишаване качеството на образованието

03 Мерки качество

Програма за превенция на ранното напускане

ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

05 ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности

План програма по БДП 2023-2024 учебна година

08 План програма БДП